peta- (Diccionari)

peta-
Forma prefixada utilitzada en el sistema internacional per a denominar el múltiple d'una unitat equivalent a mil bilions a vegades, 10 15 , esta unitat.

Et pot interessar