petició (Diccionari)

petició
1. f. Acció de demanar.
2. a. f. DRET Sol·licitud, instància adreçada al jutge, tribunal o autoritat que té el poder de concedir allò que es demana.
b. f. DRET Cada una de les demandes contingudes en una sol·licitud, instància.
3. a petició de Demanat per.
4. petició de principi LÒG. Vici de raonament, que consistix a posar com a antecedent el mateix que es pretén demostrar.
5. petició de mà SOCIOL. Cerimònia familiar en què el promés o algú en nom seu sol·licita dels pares, parents o representants de la futura núvia autorització per a casar-s'hi.

petició (Traducció Valencià-Castellà)

petició f. 1. petición, pedida, pedidura, pedimento ( m. ), petitoria.
2. a petició de a petición de.
3. petició de mà petición de mano.
4. petició de principi petición de principio.

Et pot interessar