plafó (Diccionari)

plafó
1. a. m. ARQUIT./CONSTR. Pla inferior d'una cornisa o d'un altre cos en voladís.
b. m. ARQUIT./CONSTR. Relleu ornamental fet en la part central d'un cel ras.
c. m. ARQUIT./CONSTR. Cada un dels cassetons o clavendes tancades amb una motlura, d'una porta emplafonada.
d. m. ARQUIT./CONSTR. Cada un dels cassetons d'un enteixinat.
e. m. ARQUIT./CONSTR. Cada una de les peces prefabricades de guix d'escaiola, que servixen per a la formació dels cels rasos.
f. m. ARQUIT./CONSTR. Pany de paret comprés entre dos obertures o dos pilastres, formant un cos rectangular guarnit amb una motlura.
g. m. ARQUIT./CONSTR. Pla ressaltat, llis o amb motlures, que s'aplica o es deixa per a ornamentar certes parts d'un edifici.
h. m. ARQUIT./FUST. Peça plana de fusta que en un moble, una porta, etc., tapa l'espai comprés entre els muntants o els travessers.
i. plafó luminescent (o electroluminescent ) LUM. Aparell d'il·luminació consistent en una placa de matèria plàstica recoberta d'una substància fluorescent que produïx llum per electroluminescència a l'aplicar-li una tensió elèctrica.
j. plafó publicitari PUBL. Tauler de grans dimensions que es col·loca en els carrers, carreteres, etc., per a exhibir-hi un anunci.
k. plafó radiant TECNOL. Element de calefacció consistent en una gran superfície que es manté a una temperatura moderadament elevada i que calfa l'habitació, sala, etc., per radiació.
l. plafó solar TECNOL. Captador solar.
2. m. AERON./METEOR. Sostre.

plafó (Traducció Valencià-Castellà)

plafó m. 1. plafón, paflón, sofito, ataire, tablero, panel, cuarterón.
2. plafó luminescent (o electroluminescent ) plafón luminescente.
3. plafó publicitari panel.
4. plafó radiant
5. plafó solar plafón solar.

Et pot interessar