población (Traducció Castellà-Valencià)

población f. 1. població, poblament.
2. población activa població activa.
3. población concentrada poblament concentrat.
4. población dispersa poblament dispers.
5. población flotante població fluctuant.

Et pot interessar