portell (Diccionari)

portell
1. a. m. CONSTR. Obertura feta en un mur per l'home, per l'aigua, etc., derrocant-ne un tros.
b. m. CONSTR. Obertura estreta deixada en un marge, en un tancat, etc., per a permetre el pas d'hòmens, bèsties, carros, etc.
2. m. MAR. Cada una de les obertures de les cambres o cabines d'una embarcació que donen al costat del buc.
3. plantar a portell AGR. Plantar els arbres en rengles paral·lels de manera que els de cada rengle corresponguen als punts mitjans dels buits entre dos arbres dels rengles immediats.

Et pot interessar