potestat (Diccionari)

potestat
1. f. Poder, facultat, domini, que es té sobre persones o coses. Qui t'ha donat potestat de disposar d'això?
2. f. La persona del príncep com a substantivització de la seua qualitat o poder.
3. a. f. Deures que tenen els pares respecte als fills menors.
b. pàtria potestat Pàtria 3. b.
4. potestat discrecional Potestat que pertany a l'administració pública en els seus distints graus d'estatal, provincial o local per a poder resoldre, segons la lliure apreciació, quan no hi ha una normativa obligatòria en aquella matèria.
5. potestat eclesiàstica Poder espiritual.
6. potestat marital DRET Autoritat que algunes legislacions conferixen al marit sobre la persona i els béns de la muller.
7. potestat reglada activitat jurídica de l'administració pública sotmesa a unes normes formulades prèviament i dins dels límits estrictes de l'aplicació d'una llei, ordinació, reglament o contracte.
8. potestat secular Poder civil.

potestat (Traducció Valencià-Castellà)

potestat f. 1. potestad ( m. ).
2. potestat discrecional potestad discrecional.
3. potestat eclesiàstica potestad eclesiástica.
4. potestat marital potestad marital.
5. potestat reglada potestad reglada.
6. potestat secular potestad secular.

Et pot interessar