pressió (Diccionari)

pressió
1. f. Acció d'una força que prem o empeny el cos a què s'aplica. La pressió d'un líquid sobre el fons del got.
2. a. f. [ fig. ] Força moral. Fer pressió sobre algú per fer-li fer una cosa.
b. f. [ fig. ] SOCIOL. Força moral exercida per un grup (grup de pressió) en el conjunt d'un grup social, un país o un continent.
3. f. ESPORT En basquetbol i altres esports, tàctica defensiva que consistix a intensificar la defensa individual o de zona per fer perdre la possessió de la pilota als oponents.
4. f. FÍS. Concepte físic que expressa la força que és exercida perpendicularment a la unitat de superfície.
5. a. f. FISIOL. Tensió.
b. pressió arterial FISIOL. Pressió de la sang que circula dins de les artèries. Prendre la pressió.
6. a pressió De pressió.
7. pressió atmosfèrica FÍS./METEOR. Pressió que exercix l'atmosfera terrestre sobre els cossos que s'hi troben immergits.
8. pressió demogràfica DEMOGR. Relació entre el nombre d'individus d'una població i els recursos de què disposa.
9. pressió fiscal ECON. Relació entre els imposts que han sigut recaptats i la renda nacional o el producte nacional brut d'un país.

pressió (Traducció Valencià-Castellà)

pressió f. 1. presión.
2. a pressió a presión.
3. pressió arterial presión (o tensión ) arterial.
4. pressió atmosfèrica presión atmosférica.
5. pressió demogràfica presión demográfica.
6. pressió fiscal presión fiscal.

Et pot interessar