preu (Diccionari)

preu
1. a. m. ECON. Relació de canvi entre dos béns econòmics, és a dir, nombre d'unitats d'un bé X que cal entregar per a obtindre una unitat d'un altre bé Y.
b. a bon preu Barat.
c. a cap preu De cap manera.
d. a mitat de preu Molt rebaixat. En aquella botiga tot ho tenen a mitat de preu perquè tanquen el negoci.
e. a preu d'or A un preu molt alt.
f. a preu fet Per un preu o una quantitat fixats per endavant, no a jornal.
g. a preu fet De pressa, sense parar.
h. a preu fix Que no admet variació.
i. a qualsevol preu Pete qui pete. Es va proposar arribar al final a qualsevol preu.
j. a sota preu A un preu més baix que el de compra.
k. a tot preu Coste el que coste. Voler reeixir a tot preu.
l. al preu de Per mitjà de.
m. de preu Car.
n. no tindre preu Tindre molt de valor.
o. pel mateix preu En igualtat de circumstàncies.
p. posar preu (a una cosa) Oferir una recompensa per una cosa a fer.
q. preu de cost El que resulta de la comptabilització del valor de tots els recursos utilitzats en la producció d'un bé.
r. preu de venda Quantitat per la qual pot adquirir-se un bé.
s. preu just Valor que es fixa a un bé i que correspon al seu valor real.
t. preu per preu En igualtat de circumstàncies.
2. m. [ ant. ] Honor, prestigi.

preu (Traducció Valencià-Castellà)

preu m. 1. precio.
2. a bon preu barato.
3. a cap preu de ninguna manera.
4. a mitat de preu a mitad de precio, a mitad de precio.
5. a preu d'or a peso de dinero (o de oro , o plata ).
6. a preu fet a destajo, deprisa.
7. a preu fix a precio fijo.
8. a qualsevol preu a cualquier precio.
9. a sota preu por debajo de su precio.
10. a tot preu a toda costa, a cualquier precio.
11. al preu de por medio de.
12. de preu caro.
13. no tindre preu no tener precio (una persona o cosa).
14. pel mateix preu por el mismo precio.
15. posar preu poner precio (a una cosa).
16. preu de cost precio de coste, precio de coste.
17. preu de venda precio de venta.
18. preu just precio justo.
19. preu per preu

Et pot interessar