primer (Diccionari)

primer 1 -a
1. adj. Es diu de la persona que o d'allò que, en una sèrie, precedix tots els altres. El primer vingut. Va ser el primer a fer-ho. El primer dia del mes.
2. a. adj. Que en una sèrie és millor o de més importància que els altres. Per a molts, Ausiàs March és el primer poeta valencià. Estreles de primera magnitud. La primera actriu.
b. de primera Molt bo en el seu gènere, molt bé.
3. adj. Que és indispensable, urgent. Satisfer les primeres necessitats.
4. adj. Rudimentari. Les primeres lletres.
5. a. adj. MAT. En un grup de diverses lletres iguals usades en una figura geomètrica o en una expressió algebraica, dit de les que són diferenciades de les altres amb un accent a la dreta, com és a ['a<-->2] , que es llig ['aba] primera ['bb.]
b. nombre primer MAT. Nombre enter que només és divisible per ell mateix i per la unitat.
c. nombres primers entre ells MAT. Nombres que no tenen altre divisor comú que la unitat.
6. a. a primers de A començament de. El curs comença a primers de setembre.
b. en primer Antigament.
7. a la primera La primera vegada. A la primera va fallar, però a la segona la va encertar i es va endur el premi.

primer (Traducció Valencià-Castellà)

primer -a adj. 1. primero -a.
2. (EFL) . Intensive Summer Course a primeros de, a principios de.
3. a la primera a la primera.
4. de primer de primero, primeramente.
5. de primera de primera.
6. en primer
7. nombre primer número primero, o primo.
8. nombres primers entre ells números primos entre ellos.
9. primer de tot antes de nada.

primer (Traducció Castellà-Valencià)

primer [ apócope de 'primero' usado delante del sustantivo masculino ] adj. primer. Pasan a cobrar el primer día de cada mes. ® Passan a cobrar el primer dia de cada mes.

Et pot interessar