propietat (Diccionari)

propietat
1. a. f. Allò que és propi d'una cosa, qualitat peculiar i característica. Propietat dels cossos.
b. f. Atribut essencial. Propietats físiques, químiques.
c. f. Qualitat de propi, que convé exactament a allò que es vol representar, etc. Parla i escriu amb gran propietat.
2. a. f. DRET Dret de fruir i disposar d'una cosa, sense més limitacions que les que són establides en les lleis.
b. f. DRET La mateixa cosa posseïda, especialment si és immoble. Tenia una propietat a Guardamar.
c. de propietat DRET És un pis de propietat.
d. propietat horitzontal DRET En comunitats de veïns, domini de cada un dels diferents pisos o locals per persones distintes, i copropietat conjunta dels elements comuns (solar, escales, ascensors, porteria, etc.).
e. propietat industrial DRET Dret que té l'inventor o creador de procediments, models o dibuixos industrials i el que adopta o patenta noms, marques, rètols, etc., industrials o comercials, per a explotar-los de forma exclusiva.
f. propietat intel·lectual DRET Conjunt de facultats que la llei concedix a l'autor d'una obra científica, artística o literària, quant al poder exclusiu de publicar-la, modificar-la, explotar-la econòmicament i disposar-ne de qualsevol forma.
3. f. Entitat o persona posseïdora d'alguna cosa.

propietat (Traducció Valencià-Castellà)

propietat f. 1. propiedad.
2. de propietat en propiedad.
3. propietat horitzontal propiedad horizontal.
4. propietat industrial propiedad industrial.
5. propietat intel·lectual propiedad intelectual.

Et pot interessar