pulmó (Diccionari)

pulmó
1. a. m. ANAT./FISIOL. Nom donat a cada un dels sacs cecs que es troben a l'interior del cos de la major part dels amfibis i en tots els rèptils, aus i mamífers, amb funció respiratòria.
b. pulmó de ferro (o d'acer , o artificial ) MED. Aparell per a mantindre la respiració artificial durant un temps prolongat.
2. a plens pulmons Amb tota la intensitat o capacitat dels pulmons. Respirar, cantar, cridar, a plens pulmons.
3. respirar a plens pulmons Sentir-se lliure, jovial, esponjat.
4. tindre bons pulmons Tindre una veu forta, tindre capacitat de cridar molt.

pulmó (Traducció Valencià-Castellà)

pulmó m. 1. pulmón.
2. a plens pulmons a voz en grito, a grito pelado.
3. pulmó de ferro (o d'acer , o artificial ) pulmón de acero.
4. respirar a plens pulmons estar (o sentirse ) a sus anchas.
5. tindre bons pulmons tener buenos pulmones.

Et pot interessar