quart (Diccionari)

quart -a
1. adj. Que en una sèrie en té tres davant seu, el que fa quatre. Ja és la quarta vegada que t'ho dic i no em fas cas.
2. a. adj. Es diu de cada una de les parts d'una quantitat o d'un tot dividits en quatre parts iguals. Tres quartes parts de la Terra estan en perill.
b. m. Tres quarts, 3/4.
3. m. Quarta part d'una mesura, d'un pes o d'una mida principals.
4. a. m. Sèrie o duració de quinze minuts, quarta part d'una hora. Vindré a arreplegar-te d'ací a tres quarts. Fa un quart que havíem d'estar allí. Després d'un quart d'esperar, se'n van anar.
b. m. Fracció horària expressada en els quarts i fraccions de quart que té una hora començada, tenint en compte que l'hora entera marcada pel rellotge n'indica l'acabament. A un quart i cinc de deu (9 h 20 min). Dos quarts i deu de cinc (4 h 40 min).
c. m. Senyal acústic donat per alguns rellotges a cada quart. El rellotge del campanar va tocar el quart.
d. no tocar quarts ni hores Desvariejar, tornar-se boig.
e. quarts de Expressió per a indicar els dos quarts d'una hora concreta o bé, més generalment, un espai de temps que pot oscil·lar entre poc després del quart i poc abans de tres quarts. Hi arribarem a quarts de dotze. Són quarts de deu.
5. a. m. METROL. La quarta part d'un pam. Un pam i un quart.
b. m. METROL. Unitat de capacitat pròpia dels països anglosaxons, igual a ['bc] del galó.
c. m. JOI./METROL. Unitat de pes, utilitzada en joieria, igual a ['bc] d'unça o 4 argenços.
6. a. m. Cada un dels quatre districtes en què es dividix el terme de Peníscola.
b. m. Subdivisió administrativa de les parròquies andorranes de la Maçana i d'Ordino, la més elemental i probablement també la més antiga institució de convivència política i econòmica del país.
7. a. m. GRÀF. Quarta part d'un full de paper.
b. m. GRÀF. Tipus de plegatge segons el qual cada full és plegat dos vegades per la mitat per a originar quatre fulls. Volum en quart.
8. m. pl. ETNOL. Els qui ocupen el quart pis del castell en l'alçament de les torres.
9. a. quart creixent ASTR. Lluna creixent quan és en quadratura oriental i per tant presenta la mitat del disc il·luminat.
b. quart minvant ASTR. Lluna minvant quan és en quadratura occidental i per tant presenta la mitat del disc il·luminat.
10. quart de conversió MIL. Girada d'un quart de cercle que es fa fer a una tropa.

quart (Traducció Valencià-Castellà)

quart -a adj. i m. 1. cuarto -ta. Falta un quart per a les tres. ® Falta un cuarto para las tres. S'ha menjat una quart part de la coca. ® Se ha comido una cuarta parte de la tarta. La Lluna està en quart creixent o en quart minvant. ® La Luna està en cuarto creciente o en cuarto menguante? El quart curs. ® El cuarto curso.
2. no tocar quarts ni hores faltarle (a uno) un tornillo (o tener flojos los tornillos ).
3. quart creixent cuarto creciente.
4. quart de conversió cuarto de conversión.
5. quart minvant cuarto menguante.
6. quarts de sobre las (o hacia las ).

Et pot interessar