quest (Diccionari)

quest
1. m. Acció d'anar a la percaça d'alguna cosa, especialment seguint-ne el rastre.
2. a. m. Rastre 1 i 2.
b. perdre el quest Perdre tota noció del camí que cal seguir per a la consecució d'alguna cosa.
c. perdre el quest Perdre el fil de la conversació o el raonament.

Et pot interessar