quintar (Diccionari)

quintar 1
1. a. m. METROL. Antiga unitat de pes, equivalent a 4 arroves o 104 lliures.
b. quintar mètric METROL. Unitat de pes equivalent a cent quilograms, que es representa per q.
2. m. OLE ['cfC.] Pedra de grans dimensions, de forma troncocònica, adherida a la part inferior de l'espiga de la biga de tafona, i que a força de rodar en l'espiga arriba a alçar-se de terra per reforçar la pressió de la biga damunt dels esportins.

quintar (Traducció Valencià-Castellà)

quintar m. 1. quintal, quintar, centipondio.
2. quintar mètric quintal métrico.

quintar (Traducció Castellà-Valencià)

quintar 1. v. intr. quintar ( m. ).
2. v. intr. [ en agricultura ] llaurar per quinta vegada.
3. v. intr. [ la luna ] arribar a la quinta fase.
4. v. intr. [ el precio ] encarir-se cinc vegades més.

Et pot interessar