reflex (Diccionari)

reflex -a
1. adj. Reflectit.
2. a. m. [ fig. ] Cosa en què es deixa vore una altra, manera de ser manllevada. Els ulls són el reflex de l'ànima.
b. m. FÍS. La llum reflectida.
c. m. FÍS. Imatge produïda per reflexió.
3. adj. BOT. Es diu de les fulles, les bràctees, els pedicels, etc., dirigits cap a fora i cap avall.
4. a. adj. FISIOL./PSIC. Relatiu o pertanyent, concomitant, a un reflex o als reflexos. Inhibició reflexa. Respostes reflexes.
b. m. FISIOL./PSIC. Activitat involuntària, automàtica i estereotipada del sistema nerviós que determina una resposta a través d'un òrgan a un impuls que té el seu origen en un receptor extern o intern, tant visceral com osteoarticular o muscular.
c. acte (o moviment ) reflex FISIOL./PSIC. Reflex 4. b.
d. reflex condicionat FISIOL./PSIC. Reflex desencadenat per un estímul abans neutre per la seua associació durant un temps determinat amb l'estímul propi del reflex.
5. a. adj. GRAM. Reflexiu.
b. passiva reflexa GRAM. Construcció sintàctica de significació passiva amb el pronom reflexiu es (o se) i el verb en veu activa.
6. consciència reflexa FILOS. Consciència obtinguda per la reflexió.

rèflex (Diccionari)

rèflex
1. adj. i m. FOTOGR. Es diu de les càmeres fotogràfiques proveïdes d'un visor de reflexió que dóna una imatge exactament igual a la que es forma sobre el negatiu.
2. adj. i m. RADIOTÈCNIA Es diu del circuit que servix alhora com a amplificador de senyals de banda de baixa i d'alta freqüència.

reflex (Traducció Valencià-Castellà)

reflex -a adj. 1. reflejo -ja, trasluz, trasunto.
2. acte (o moviment ) reflex acto (o movimiento ) reflejo.
3. consciència reflexa conciencia refleja.
4. passiva reflexa pasivo refleja.
5. reflex condicionat reflejo condicionado.

rèflex (Traducció Valencià-Castellà)

rèflex adj. i m. réflex ( adj. ).

réflex (Traducció Castellà-Valencià)

réflex adj. rèflex ( adj. i m. ).

Et pot interessar