ròtring (Traducció Valencià-Castellà)

ròtring m. rótring.

rótring (Traducció Castellà-Valencià)

rótring m. ròtring.

Et pot interessar