radical (Diccionari)

radical
1. adj. BOT. Relatiu o pertanyent a l'arrel, que procedix directament de l'arrel. Tubercles radicals.
2. a. adj. [ fig. ] Que afecta l'arrel mateixa d'una cosa, el principi d'una cosa.
b. cura radical Cura que combat el mal en el seu origen.
c. vici radical Vici que deprava completament.
3. adj. Que canvia del tot, de dalt a baix. Reformes radicals.
4. m. i f. LING. Segons Saussure, l'element lingüístic comú separat espontàniament per la comparació amb una sèrie de paraules emparentades, flexionades o no, i que porta la idea comuna a totes elles.
5. a. m. MAT. Signe ['d<-->6] ['af] utilitzat per a indicar l'arrel enèsima d'una quantitat o expressió.
b. adj. Es diu de la quantitat o expressió afectades pel signe ['d<-->6] ['af] .
6. a. adj. POLÍT. Es diu dels diversos partits seguidors del radicalisme.
b. m. i f. POLÍT. Membre d'un dels diversos partits seguidors del radicalisme.
7. m. QUÍM. Concepte per a descriure agrupaments atòmics que queden inalterats al llarg de transformacions químiques diverses, per contraposició a grup funcional.

radical (Traducció Valencià-Castellà)

radical adj. 1. radical.
2. cura radical cura radical.
3. vici radical vicio radical.

radical (Traducció Castellà-Valencià)

radical adj. radical.

Et pot interessar