ral (Diccionari)

ral
1. adj. Reial, només en l'expressió camí ral.
2. a. m. ECON. Unitat de compte corresponent a una quarta part de pesseta.
b. m. ECON. Moneda equivalent a vint-i-cinc cèntims de pesseta.
3. a. m. NUMISM. En l'edat mitjana, moneda del rei, per oposició a la moneda episcopal, comtal o local.
b. ral de plata NUMISM. Tota moneda de plata de pes aproximat als 3 g.
c. ral de plata de València NUMISM. Moneda de plata creada per Joan I, amb un valor de 18 diners (equivalent a un sou i mig), coneguda popularment amb el nom de dihuité.
d. ral de billó NUMISM. Genèricament, moneda reial de lliga de plata i coure.
e. ral de billó NUMISM. Unitat de compte usada a la monarquia hispànica, generalitzada des del segle XVIII i oficialitzada el 1809.
f. ral de València NUMISM. Moneda de billó creada per Jaume I, que valia un diner.
g. ral d'or NUMISM. Timbre d'Alfons el Magnànim.
h. ral d'or de València NUMISM. Moneda d'or creada per Alfons el Magnànim, amb una talla de 2 diners per peça, igual a 96 peces per marc. Valia 10 sous de diners valencians o rals menuts.

ral (Traducció Valencià-Castellà)

ral adj. 1. real.
2. ral de billó real de vellón.
3. ral de plata real de plata.
4. ral de plata de València
5. ral de València
6. ral d'or real de oro.
7. ral d'or de València

Et pot interessar