rastell (Diccionari)

rastell
1. a. m. AGR. Ferramenta pareguda al rampí, però amb doble fila de pues, que servix per a replegar espigues, herba, etc.
b. m. AGR. Rascle.
c. m. AGR. Paleta de ferro fixada a l'extrem de l'agullada que servix per a netejar la rella de l'aladre quan s'hi adherix terra.
d. m. AGR. Bastiment construït per dos barres horitzontals unides per una sèrie de barrots paral·lels entre ells i perpendiculars a les barres, que, disposades damunt de la menjadora dels animals com a suport de la palla, de l'herba, etc., impedix que s'escampe o es malmeta.
2. a. m. Rastellera.
b. m. Pilot de coses posades l'una sobre l'altra. Un rastell de llenya.
3. a. m. CONSTR. Paret d'obra en sec feta d'algunes filades de pedres grans i construïda verticalment o atalussadament per a evitar que l'aigua s'enduga la terra.
b. m. CONSTR. Filera de pedres disposades de cantell i sobreeixint de la terra, que servix per a marcar límits, per a formar una vora, etc.
c. m. CONSTR. Filera de pedres que forma la vora de l'empedrat o vorera.
4. m. TÈXTIL Post de fusta proveïda de puntes i fixada generalment en un cavallet, que s'utilitza per a pentinar a mà certes fibres dures, com el lli, el cànem, etc.

rastell (Traducció Valencià-Castellà)

rastell m. bordillo, rastrillo, gavilán.

Et pot interessar