reactor (Diccionari)

reactor
1. a. m. AERON. Motor de reacció que consumix l'oxigen de l'aire com a comburent i que funciona per reacció directa.
b. m. AERON. Avió mogut per un o més motors de reacció.
2. m. QUÍM. Recipient en el qual és efectuada industrialment alguna reacció química.
3. reactor nuclear FÍS. Dispositiu dissenyat per a produir, de manera controlada, una reacció nuclear, de fissió o de fusió, amb la finalitat d'aprofitar-ne l'energia o la radiació deslliurada.

reactor (Traducció Valencià-Castellà)

reactor m. 1. reactor.
2. reactor nuclear reactor nuclear.

reactor (Traducció Castellà-Valencià)

reactor m. 1. reactor.
2. reactor nuclear reactor nuclear.

Et pot interessar