reeixir (Diccionari)

reeixir
1. a. v. intr. Eixir bé una cosa que algú es proposa. Sempre li reïx tot.
b. v. intr. Tindre èxit, algú, en alguna cosa que emprén.
2. a. v. intr. Eixir o elevar-se una cosa més que les circumdants.
b. v. intr. Formar relleu.
3. v. intr. [ fig. ] Ressaltar.

Et pot interessar