remembrable (Diccionari)

remembrable
adj. Digne de ser remembrat, memorable.

Et pot interessar