riurau (Diccionari)

riurau
1. m. ETNOL. Edifici de planta baixa, cobert de teula, en un o dos vessants, amb arcs a un costat que permeten amplament la ventilació, destinat a aixoplugar-hi els canyissos de les panses posades a assecar. És característic de la Marina.
2. m. [ p. ext. ] Tipus d'habitatge dispers i d'estiueig.

Et pot interessar