sant (Diccionari)

sant -a
1. a. adj. Atribut de la divinitat, en tant que ser summament venerable. Sant Déu. L'Esperit Sant.
b. adj. [ p. ext. ] Es diu de tot allò que pertany a Déu, que li és consagrat, que en dimana. El sant nom de Déu. La seua santa voluntat.
c. adj. [ p. ext. ] REL. Es diu de tot allò que es relaciona amb Crist, amb l'església, amb els seus sagraments i les seues creences. Els llocs sants. El sant Sepulcre. El poble sant. Terra Santa.
d. adj. REL. Es diu de tots i cada un dels dies de la Setmana Santa. Els dies sants. Divendres Sant.
2. adj. Conforme a la religió, a la llei moral, just, piadós, recte. Ser un sant. Portar una vida santa.
3. a. adj. [ pop. i fig. ] Dit d'algunes coses que produïxen un efecte bo i saludable. Medicina santa. M'has donat un sant consell.
b. adj. [ pop. i fig. ] En locucions familiars amb valor reforçat, però sense valor semàntic. No deixa de plorar en tot el sant dia.
4. m. Déu, un déu. El Sant d'Israel.
5. a. m. i f. HIST./REL. Persona que ha excel·lit per la seua virtut i ha atés una configuració amb Crist en grau elevadíssim, de tal manera que ha passat a ser model de perfecció i, com a tal, rep un culte i és invocat com a intercessor.
b. m. i f. [ p. ext. ] Persona virtuosa. És una santa.
6. a. m. Dia de la festivitat d'un sant. El 19 de març és Sant Josep.
b. m. Festa d'un sant en què se celebra el dia onomàstic. Quan és el teu sant?
7. a. m. Imatge d'un sant. Un sant d'argila.
b. m. [ pop. ] Gravat, estampa, etc., encara que no representen sants. Mirar sants en un llibre.
c. Tots Sants REL. Festa en commemoració de tots els sants, que se celebra l'1 de novembre.
8. a bon sant t'encomanes! Expressió usada quan algú demana ajuda a qui no pot donar-li'n.
9. despullar un sant per vestir-ne un altre Llevar alguna cosa a algú per donar-ho a un altre que no ho necessita més.
10. dormir com un sant Dormir profundament.
11. no saber a quin sant encomanar-se No saber quin partit prendre, per on girar-se.
12. no ser sant de la devoció (d'algú) No ser-li simpàtic.
13. quedar-se per a vestir sants Quedar-se una dona fadrina.
14. sant i senya MIL. Joc de paraules que servix al sentinella per a identificar, sobretot durant la nit, les rondes o les persones que s'acosten al lloc de guàrdia.
15. tindre el sant de cara Estar de sort.

sant (Traducció Valencià-Castellà)

sant -a adj. 1. san -ta, santo -ta, aleluya.
2. a bon sant t'encomanes!
3. despullar un sant per vestir-ne un altre desnudar a un santo para vestir a otro.
4. dormir com un sant dormir como un santo.
5. no saber a quin sant encomanar-se no saber a qué santo encomendarse.
6. no ser sant de la devoció no ser (una persona) santo de la devoción (de otra).
7. quedar-se per a vestir sants quedarse para vestir santos.
8. sant i senya santo y seña.
9. tindre el sant de cara tener el santo de cara.
10. Tots Sants Todos los Santos.

Et pot interessar