seixantejar (Diccionari)

seixantejar
v. intr. Anar pels seixanta anys, ser-ne molt prop. Mon pare ja seixanteja.

Et pot interessar