sempre (Diccionari)

sempre
1. a. adv. En tot temps, en tot el temps passat, en tot el temps a vindre. Este espectacle sempre comença amb un ball.
b. adv. En qualsevol temps, en qualsevol ocasió. Sempre parla dels viatges.
c. com sempre Com de costum. Ha tornat a fer-ho malament, com sempre.
d. sempre més En tot el temps a vindre. Sempre més se'n recordarà.
2. adv. En tot cas. No guanyà, però sempre podrà dir que hi va participar.
3. a. de sempre (o des de sempre ) Des d'antic, tradicionalment. Esta festa se celebra des de sempre.
b. de sempre Acostumat, de costum. Estos són els amics de sempre.
4. per sempre Sense límit, perpètuament. Siga recordat per sempre.
5. per sempre més Definitivament. Va afirmar que se n'anava per sempre més.
6. sempre que [amb el verb en subjuntiu] Si. Vos ho contaré sempre que no vos rigueu.
7. sempre que [amb el verb en indicatiu] Cada vegada que. Pere entra al despatx sempre que passa per la fàbrica.

sempre (Traducció Valencià-Castellà)

sempre adv. 1. siempre.
2. com sempre como siempre.
3. de sempre de siempre.
4. de sempre (o des de sempre ) desde siempre.
5. per sempre para (o por ) siempre.
6. per sempre més
7. sempre més siempre.
8. sempre que siempre que, siempre y cuando.

Et pot interessar