senyal (Diccionari)

senyal
1. a. m. Marca feta en un objecte, cosa posada en un lloc, que servix per a fer-lo conéixer. Posar un senyal al llibre per poder continuar la lectura. Marcar amb un senyal la roca per a picar-la.
b. m. Insígnia, pintada, etc., en una bandera, penó, etc.
c. en senyal de Significant.
d. fer el senyal de la creu Representar la creu amb dos dits encreuats com a signe de jurament.
e. fer el senyal de la creu Beneir, senyar, amb el senyal de la creu.
2. a. m. Indicació o avís òptic, acústic o d'una altra naturalesa, codificat o no, que servix per a anunciar o advertir alguna cosa, donar órdens, transmetre missatges o informacions, etc. Quan va fer el senyal vam aplaudir.
b. m. AUTOM./INFORM. Model matemàtic de les variables d'un sistema.
c. m. ELECTRÒN. Magnitud física, generalment elèctrica (tensió o corrent), variable amb el temps, que representa una determinada informació i és capaç d'actuar sobre un aparell, dispositiu, circuit, etc., adequat.
d. senyal de circulació TRÀNS. Placa, disc, cartell, etc., que, en una carretera, en un carrer, en un encreuament, servix per a regular el trànsit, per a advertir els conductors dels vehicles d'algun perill o d'algun obstacle, per a donar-los algun avís, alguna indicació, alguna consigna, etc., relacionats amb el trànsit.
e. donar senyals de vida Donar notícies algú de si mateix.
f. donar senyals de vida Tenir aparença de viure.
3. a. m. Allò que permet inferir l'existència d'alguna cosa, la imminència d'una cosa, indici. La terra banyada és senyal que ha plogut. Bon senyal. Mal senyal. El cel rogenc, senyal que demà bufarà ponent.
b. m. Empremta que deixa una cosa sobre una altra. Les rodes del cotxe han deixat senyals sobre el camí.
c. m. Cicatriu, colp o masegada forta. Li han quedat senyals de les cremades.
d. m. Quantitat mínima d'una cosa. Li quedava un senyal de mantega.
e. m. ECON. Quantitat a compte que es dóna com a garantia del pagament total.
f. ni senyal Gens ni miqueta.
g. ni un per senyal Absolutament cap.
h. prendre el senyal m. Començar alguna faena del camp, com sembrar, segar, batre, etc., o començar alguna fase de la criança, l'explotació, etc., d'un animal, especialment iniciar la temporada de desmamar els anyells o de munyir les ovelles.

senyal (Traducció Valencià-Castellà)

senyal m. 1. señal, seña, guiño, cacaraña, almagre, amago, marca, nuncio.
2. donar senyals de vida dar señales de vida.
3. en senyal de en señal de.
4. fer el senyal de la creu hacer la señal de la cruz.
5. ni senyal ni señal, ni rastro.
6. ni un per senyal
7. prendre el senyal
8. senyal de circulació señal de circulación.

Et pot interessar