senyor (Diccionari)

senyor -a
1. a. m. i f. Persona que té autoritat sobre un territori, sobre persones o coses.
b. m. i f. Persona que té autoritat damunt d'una altra per raó del contracte amb què esta s'ha constituït criat o servent seu, amo.
c. Déu nostre Senyor (o nostre Senyor, o absolutament, el Senyor ) Títol donat en l'Antic Testament a Jahvé i que la tradició cristiana, a partir ja dels escrits del Nou Testament, aplica indistintament a Déu i a Crist.
d. nostra Senyora La Mare de Déu.
2. a. m. i f. Persona d'una certa posició, d'un cert rang social. L'odi dels pobres contra els senyors.
b. fer el senyor Imitar la manera de produir-se d'un senyor autèntic.
c. ser un (o tot un ) senyor Tindre les maneres, la distinció, la noblesa, que escau a una persona d'alt rang.
3. a. m. i f. Terme de cortesia que s'aplica a qualsevol persona, encara que siga de condició inferior. Senyors i senyores. Benvolgut senyor. Perdone, senyora.
b. m. i f. Títol que, per cortesia, s'anteposa al nom, cognom o títol de qualsevol persona a qui s'adreça o de qui parla. Senyor Esteve.
c. m. i f. Títol anteposat al nom d'un sant. El senyor sant Jaume.
4. m. i f. Espòs, esposa, dit per cortesia en lloc d'home o dona. Com es troba la seua senyora?
5. a. adj. Té unes maneres molt senyoretes.
b. adj. [ fig. ] [usat sempre anteposat al substantiu] Molt gran, considerable. És un senyor arbre.

senyor (Traducció Valencià-Castellà)

senyor -a m. i f. 1. señor -a, ño -a ( m. ), don -a, tío -a.
2. Déu nostre Senyor (o nostre Senyor , o absolutament, el Senyor ) Dios nuestro Señor (o nuestro Señor ).
3. fer el senyor dárselas de señor, tener aires de gran señor.
4. la Mare de Déu de Nuestra Señora de.
5. ser un (o tot un ) senyor ser un (o todo un ) caballero (o señor ).

Et pot interessar