sèrie (Diccionari)

sèrie
1. a. f. Seguit de coses que se succeïxen les unes a les altres relacionades d'alguna manera entre elles. Una sèrie de fets.
b. f. Seguit, no interromput. La segona carrera de la primera sèrie.
c. f. GEOL. Conjunt de terrenys sedimentaris depositats al llarg d'un període geològic determinat.
d. f. MAT. Conjunt de termes cada un dels quals es deriva del precedent segons una llei determinada.
e. f. QUÍM. Grup de composts relacionats entre ells per una variació gradual. Sèrie acetilènica.
f. de sèrie IND. Dit dels aparells, màquines, objectes, etc., que han sigut fabricats en sèrie.
g. en sèrie ECON./IND. Forma d'organització i realització del procés de treball que, per mitjà de la utilització intensiva de maquinària, té com a resultat l'elaboració de productes (peces, màquines, objectes, etc.) idèntics, no diferenciables.
h. en sèrie ELECTROT. Dit de la disposició d'un conjunt d'elements, generadors, etc., similars, de tal manera que formen un sol camí per al corrent i que, per tant, son travessats tots ells pel mateix corrent.
i. fora de sèrie IND. Dit d'un producte fabricat amb una cura especial, no usual en la fabricació en sèrie.
j. fora de sèrie Que és excepcional.
k. sèrie electromotora ELECTROQ. Sèrie dels metalls en la qual estan disposats segons el seu potencial estàndard o normal de reducció.
2. f. GEOL. Unitat cronostratigràfica de rang superior a l'estatge i inferior al sistema.

sèrie (Traducció Valencià-Castellà)

sèrie f. 1. serie -da ( m. i f. ), abanico.
2. de sèrie de serie.
3. en sèrie en serie.
4. fora de sèrie fuera de serie.
5. sèrie electromotora serie electromotriz.

serie (Traducció Castellà-Valencià)

serie -da m. i f. 1. sèrie ( f. ).
2. de serie de sèrie.
3. en serie en sèrie.
4. fuera de serie fora de sèrie.
5. serie bencénica sèrie benzènica.
6. serie electromotriz sèrie electromotora.
7. serie etilénica sèrie etilènica.
8. serie homóloga sèrie homòloga.

Et pot interessar