servici (Diccionari)

servici
1. a. m. Acció de servir o de ser útil a algú o a algun ús. Esta màquina ens ha fet un gran servici a l'hora de acabar la faena.
b. m. Avantatge que es dóna a algú intervenint personalment. Els bombers realitzen un gran servici a la societat.
c. m. Conjunt de treballs, d'operacions, etc., que servixen a un ús determinat. El servici de metges. El servici d'extinció d'incendis.
d. m. pl. ECON. Conjunt de les activitats econòmiques que inclou les activitats no incorporades als sectors primari o secundari.
e. posar en servici Posar en ús, en funcionament, una màquina, un vehicle, etc.
f. servici de correus Correu 2. a .
g. servici de menjars Branca de la restauració especialitzada en la preparació per encàrrec de menjars per a grups, que inclou habitualment el seu transport, la possibilitat de recalfament, la vaixella i els coberts, etc.
h. servici de premsa D'una empresa, una entitat, etc.
i. servici d'orde En una assemblea, manifestació, etc., grup de persones encarregades de mantindre l'orde.
j. servici social DRET/POLÍT. Cada una de les activitats i programes dedicats a millorar el benestar de les persones i grups per mitjà de l'articulació de diversos valors i interessos a través de complexos mecanismes polítics i administratius.
2. a. m. Acció de servir algú o alguna cosa, com a servent, súbdit, criat, etc. Consagrar-se al servici de la pau.
b. m. Conjunt de deures que té algú respecte a la persona a qui deu obediència perquè s'ha posat a la seua disposició. Vaig treballar deu anys al servici del cap del govern.
c. m. Conjunt dels criats d'una casa. Tenen una casa per al servici.
d. m. Conjunt de ferramentes amb què se servix el menjar, les begudes. Un servici de taula de ceràmica de Manises.
e. m. MIL. Servici militar.
f. m. HIST. En el règim feudal, dependència d'un vassall respecte al seu senyor i obligacions a què està subjecte.
g. de servici Dedicat a un servici.
h. de servici Per a indicar el torn de dedicació d'algú en un servici determinat, sovint referint-se a les hores, els dies, etc., en què es produïx esta dedicació. Estaré de servici tota la nit.
i. fer un mal (o un flac ) servici (a algú) Perjudicar-lo, especialment pensant ajudant-lo.
j. servici civil DRET/SOCIOL. Alternativa al servici militar, exigida pels objectors de consciència i reconeguda en moltes legislacions, consistent en una prestació personal en alguna de les activitats incloses en el concepte general de servici social.
k. servici militar MIL. Sistema de prestació personal per a nodrir les institucions militars.
l. servici postvenda Servici que oferix una empresa als seus clients per a atendre els problemes que puguen sorgir una vegada s'ha venut el producte.
m. servici públic DRET Servici prestat de forma regular i contínua per l'administració, per a satisfer les necessitats generals públiques.
3. m. [usat sovint en plural] Lavabo 3. c .

servici (Traducció Valencià-Castellà)

servici m. 1. saque, servicio.
2. de servici de servicio.
3. els servicis los servicios.
4. fer un mal (o un flac ) servici hacer un flaco servicio (a uno).
5. posar en servici poner en servicio.
6. servici civil servicio civil.
7. servici de correus servicio de correos.
8. servici de menjars
9. servici de premsa servicio de prensa.
10. servici d'orde
11. servici militar servicio militar.
12. servici públic servicio público.
13. servici social servicio social.

Et pot interessar