arc (Diccionari)

arc
1. m. Arma ofensiva que permet llançar fletxes, formada per una vara de fusta, d'acer, etc., i una corda tibant fixada en els dos extrems d'aquella.
2. m. [ p. ext. ] Qualsevol objecte en forma d'arc tesat. L'arc de les celles.
3. m. ANAT. Formació anatòmica de l'organisme en forma d'arc. Arc cigomàtic. Arc dental.
4. a. m. ARQUIT. Estructura arquitectònica corba que recolza en dos columnes i que cobrix l'espai buit que queda entre elles.
b. arc atrompetat ARQUIT. Arc caracteritzat perquè el buit que cobrix és més ample per una cara de la paret que per l'altra.
c. arc boterell ARQUIT. Arcbotant.
d. arc carpanell ARQUIT. Arc ogival de forma semblant a una el·lipse.
e. arc cec ARQUIT. Arc que té tapat el buit que cobrix.
f. arc conopial ARQUIT. Arc ogival en la part superior del qual s'unixen dos corbes inverses a les dels arcs d'on partixen.
g. arc de descàrrega ARQUIT. Arc que forma part d'un mur i servix per a evitar que les càrregues arriben a una llinda massa ampla o massa dèbil.
h. arc de ferradura ARQUIT. Arc de circumferència superior als 180 graus amb el centre situat per damunt de la línia d'arrancada.
i. arc de mig punt ARQUIT. Arc semicircular que té el centre en la línia d'arrancada.
j. arc escarser ARQUIT. Arc circular rebaixat, de curvatura menor que el semicircular .
k. arc fistonat ARQUIT. Arc format per diversos arcs menors en forma de fistó.
l. arc former ARQUIT. Cada un dels arcs que es construïxen paral·lels a l'eix longitudinal d'una nau, i que solen comunicar la nau principal amb les laterals, si n'hi ha.
m. arc ogival (o apuntat ) ARQUIT. Arc format per l'encreuament de dos arcs de mig punt i que acaba en un angle agut.
n. arc peraltat ARQUIT. Arc que té el centre més alt que la línia d'arrancada.
o. arc polilobulat ARQUIT. Arc constituït per diversos arcs o lòbuls.
p. arc rebaixat ARQUIT. Arc constituït per una porció de circumferència inferior a la mitat d'ella mateixa.
q. arc toral ARQUIT. Arc disposat en sentit transversal en relació amb la llargària de la nau.
r. arc trevolat ARQUIT. Arc en forma de trèvol, constituït per tres arcs o lòbuls.
s. arc Tudor ARQUIT. Arc ogival rebaixat.
5. m. ASTR. Part de la trajectòria aparent d'un astre davall de l'esfera celeste.
6. a. m. Aparell d'enllumenament en què la llum és la d'un arc voltaic.
b. arc voltaic LUM. Arc lluminós que es forma entre dos elèctrodes de carbó lleugerament separats, produït per un corrent elèctric d'una intensitat i una diferència de potencial adequats.
7. m. MÚS. Bastó de fusta amb cerres de cavall tesat de cap a cap utilitzat per a tocar instruments de la família del violí o de la viola.
8. m. GEOM. Porció d'una corba.
9. arc de Sant Martí (o del cel, o iris ) METEOR. Fenomen meteorològic consistent en l'aparició d'un arc lluminós que presenta en bandes concèntriques els colors de l'espectre, i que es produïx quan una cortina de gotes d'aigua en forma de pluja, de boirina, de ruixada, etc., és il·luminada pel Sol.
10. arc de triomf (o triomfal ) ART Monument arquitectònic constituït per un o més arcs, adornat amb escultures, i construït en honor d'algun heroi o per a celebrar alguna victòria.
11. arc morènic GEOL. Amfiteatre morènic.

arç (Diccionari)

arç
1. m. BOT. Terme que s'aplica a diversos arbusts espinosos, com l' arç blanc (Crataegus monogyna), rosàcia de fruits rojos, l' arç de tanques (Lycium europaeum), solanàcia de fruits en baia, l' arç groc (Hippophae rhamnoides) i l' arç intricat (Lycium intricatum).
2. arç negre BOT. Aranyoner.

arc (Traducció Valencià-Castellà)

arc m. 1. arco.
2. arc atrompetat arco abocinado.
3. arc boterell arco botarete.
4. arc carpanell arco carpanel.
5. arc cec arco ciego.
6. arc conopial arco conopial.
7. arc de descàrrega
8. arc de ferradura arco de herradura.
9. arc de mig punt arco de medio punto.
10. arc de Sant Martí (o del cel , o iris ) arco iris (o del cielo , o de San Martín ).
11. arc de triomf (o triomfal ) arco de triunfo (o triunfal ).
12. arc escarser arco escarzano.
13. arc fistonat
14. arc former arco formero.
15. arc morènic
16. arc ogival (o apuntat ) arco ojival (o apuntado ).
17. arc peraltat arco peraltado.
18. arc polilobulat
19. arc rebaixat arco rebajado.
20. arc toral arco toral.
21. arc trevolat
22. arc Tudor
23. arc voltaic arco voltaico.

arç (Traducció Valencià-Castellà)

arç m. 1. espino albar ( m. i f. ).
2. arç negre espino negro.

Et pot interessar