setze (Diccionari)

setze
1. m. Quinze més un. Una germana de setze anys.
2. adj. Que fa setze, setzé. Els setze jutges. El segle setze.
3. a. m. El nombre setze, 16.
b. m. [ p. ext. ] Cosa designada amb el nombre setze. El setze del carrer Nou.
4. m. i f. Els setze primers.
5. les setze L'hora setzena; les quatre de la vesprada. El tren arriba a les setze.
6. fer setze Expel·lir els mocs del nas sense mocador, ajudant-se amb els dits.
7. xarrar per setze Parlar massa.

setzé (Diccionari)

setzé -ena [o setzè ]
1. adj. Que en una sèrie en té quinze davant seu, el que fa setze.
2. a. adj. Es diu de cada una de les parts d'una quantitat o d'un tot dividits en setze parts iguals.
b. m. Quatre setzens, 4/16.
3. a. m. GRÀF. Llibre, fullet, etc., de mida igual a la setzena part d'un plec (de 15 a 20 centímetres).
b. m. GRÀF. Forma de trenta-dos pàgines: setze de blanc i setze de retiratge. Un llibre en setzé.

setze (Traducció Valencià-Castellà)

setze m. 1. dieciséis.
2. fer setze sonarse con los dedos.
3. les setze las dieciséis.
4. xarrar per setze hablar por los codos.

setzé (Traducció Valencià-Castellà)

setzé -ena adj. dieciseisavo, decimosexto -ta, dieciseiseno -na.

Et pot interessar