sililació (Diccionari)

sililació
f. QUÍM. Procés per mitjà del qual s'introduïx en l'estructura d'una molècula orgànica un radical trialquilsilil, generalment trimetilsilil.

Et pot interessar