sismicitat (Diccionari)

sismicitat
1. f. GEOGR. Qualitat de sísmic.
2. f. GEOGR. Distribució dels sismes o qualsevol altre tipus de vibracions de la Terra que siguen estudiades per la sismologia.

Et pot interessar