social (Diccionari)

social
1. a. adj. Relatiu o pertanyent a la societat.
b. adj. Relatiu o pertanyent a un grup o conjunt d'individus.
c. adj. Es diu del comportament en les relacions dels individus d'una societat en tant que és determinat o modelat per uns certs marcs socials preestablits.
d. ciències socials SOCIOL. Grup de ciències el tema principal de les quals és l'home en societat: antropologia, economia, estadística, sociologia, etc.
2. a. adj. [ esp. ] Relatiu o pertanyent a les relacions entre patrons i obrers, considerats com a classes socials.
b. classe social SOCIOL. Grup social que es distingix dels altres per la seua relació de propietat respecte als mitjans de producció i de distribució.
c. graduat social SOCIOL. Tècnic que, de manera independent o en una o diverses empreses, realitza funcions d'organització, control, assessorament i aplicació de la legislació social.
3. adj. Relatiu o pertanyent a una associació o societat comercial, industrial, etc. Capital social. Raó social d'una casa. Local social.
4. f. [ pop. i desp. ] Policia secreta política espanyola.

social (Traducció Valencià-Castellà)

social adj. 1. social.
2. ciències socials ciencias sociales.
3. classe social clase social, clase social.
4. graduat social graduado social, graduado social.

social (Traducció Castellà-Valencià)

social adj. social.

Et pot interessar