solament (Diccionari)

solament
1. a. adv. [reforçat sovint per tant ] No més de, tot just. Solament té dos anys.
b. adv. [reforçat sovint per tant ] No altre que. El motiu d'aquella visita fou solament renyar-lo.
c. adv. [reforçat sovint per tant ] Sense altra cosa que. Anava solament amb calçotets.
d. adv. [reforçat sovint per tant ] Únicament. Digues solament una paraula, i el tindràs ací.
e. adv. [reforçat sovint per tant ] Exclusivament. Este regal és solament per a tu.
f. ni tan solament Ni, ni encara. Ni tan solament sabia escriure.
g. no solament ['<-->85] sinó ['<-->85] ( o ans ) No menys ['<-->85] que
2. solament que N'hi ha prou que, és suficient que. Solament que m'ho digues, vindré.

solament (Traducció Valencià-Castellà)

solament adv. 1. solamente, solo.
2. ni tan solament ni siquiera, no ['<-->85siquiera.
]
3. no solament ['<-->85] sinó ['<-->85] no solo ['<-->85] sino, no solamente ['<-->85] sino.
4. solament que con solo que, solamente que.

Et pot interessar