solvatació (Diccionari)

solvatació
f. QUÍM. En una solució, fenomen consistent en la interacció de solvents polars amb ions o molècules de solut per mitjà de forces atractives ió-dipol o dipol-dipol.

Et pot interessar