sotaeiximent (Diccionari)

sotaeiximent
m. INFORM. Fenomen que passa en una operació aritmètica quan el resultat [endash] generalment a mig elaborar [endash] no arriba, en valor absolut, a poder ser representat amb xifres significatives de la notació numèrica escollida.

Et pot interessar