tal (Diccionari)

tal
1. a. adj. D'esta, d'aquella, de semblant, manera. Mai no havia vist un exemplar de tals característiques.
b. adj. Semblant. No conec ningú amb tal aspecte.
c. tal dia com hui Hui fa anys. Tal dia com hui es va acabar la guerra.
2. a. adj. S'utilitza per a designar una cosa com a determinada, però sense que ho siga realment. Vam acordar que ens reuniríem en tal lloc.
b. m. i f. Paraula amb què se suplix el nom d'una persona, bé perquè s'ignora, bé perquè es vol ocultar, o que indica una persona imaginària. Per exemple, si en tal no complix les condicions, es prendran mesures. En tal i en tal altre.
c. tal i tal Este i aquell. Li va dir tal i tal cosa.
d. tal o tal Este o aquell.
3. a. adv. Així, d'esta manera. Tal com és, segur que li agrada. Copia-ho tal com està escrit en el paper.
b. tal qual Tal com és o era, sense canvi. Deixa-ho tal qual.
4. pron. Tal cosa. Tal diràs, que ningú et creurà.
5. a. per tal com Perquè (causal).
b. per tal de A fi de.
c. per tal que A fi que.
6. com a tal En ell mateix, en la seua essència, en la seua qualitat. La ciència com a tal no pot explicar tots els fenòmens.
7. fer com si tal cosa No donar importància.
8. què tal Com va tot?

tal (Traducció Valencià-Castellà)

tal 1. tal ( adj. ), fulanito -ta ( m. i f. ), menganito ( m. ), tal.
2. com a tal como tal.
3. fer com si tal cosa hacer como si tal cosa.
4. per tal com puesto que.
5. per tal de para, a fin de.
6. per tal que para que, a fin de que.
7. què tal
8. tal dia com hui tal día como hoy.
9. tal i tal tal y tal.
10. tal o tal
11. tal qual tal cual.

tal (Traducció Castellà-Valencià)

tal 1. adj. i pron. [ semejante // cosa indeterminada // persona, animal o cosa definida ] tal. Nunca he dicho tal cosa. ® No he dit mai tal cosa. Nunca vi tal acontecimiento. ® No he vist mai tal esdeveniment. Compraré tal dia. ® Compraré tal dia. Se fueron tal día. ® Se'n van anar tal dia. La tal escribia cuentos. ® La tal escrivia contes. El tal ladraba contínuamente. ® El tal lladrava contínuament.
2. adj. [ ese ] este -a. No conozco a tal mujer. ® No conec esta dona.
3. pr. [ tal cosa ] tal cosa. Siempre he dicho tal pero no me hiciste caso. ® Sempre he dit tal cosa però no em vas fer cas.
4. pr. [ nada, cosa ] res. Para conseguir eso no hay tal como ser constante. ® Per a aconseguir això no hi ha res com ser constant. Para comer no hay tal como tener hambre. ® Per a menjar no hi ha res com tindre fam.
5. pr. [ alguien ] algú. Tal habrá que vote esa opción. ® Algú hi haurà que vote eixa opció.
6. tales como com és ara, com ara.

Et pot interessar