tanto (Traducció Castellà-Valencià)

tanto -ta 1. adj. [ cuando califica al nombre ] tant -a, tant -a de. Tanto niño corriendo me marea. ® Tant de xiquet corrent em mareja. No he visto nunca tantos mosquitos como hoy. ® No he vist mai tants mosquits com hui.
2. adj. [ comparación ] tant -a. No tiene tanta voz como su padre. ® No té tanta veu com son pare.
3. pron. [ cuando sustituye al nombre ] tant -a. Compró tantos que no sabía donde ponerlos. ® En va comprar tants que no sabia on posar-los.
4. adj. [ colectivo ] tants -es ( pl. ). Tanta libreta, tanta puerta, tanto cuadro. ® Tantes llibretes, tantes portes, tants quadres.
5. m. [ en el juego ] punt. Quedamos tres tantos a cuatro. ® Vam quedar tres punts a quatre.
6. m. [ cantidad determinada de una cosa ] tant. Cobra un tanto extra por la dedicación nocturna. ® Cobra un tant extra per la dedicació nocturna.
7. m. [ en el fútbol ] gol. En el partido de liga perdimos por un tanto. ® En el partit de lliga vam perdre per un gol.
8. m. [ ficha ] fitxa ( f. ). Entrega el tanto en Registro General. ® Entrega la fitxa en Registre General.
9. ¡no será tanto! potser que t'afluixes!
10. a las tantas a les tantes, a misses dites; [ de la noche ] a quina hora, a altes hores de la nit; [ de la mañana ] a tres quarts de quinze.
11. a tantos de tal dia de.
12. apuntarse un tanto guanyar punts, anotar-se un punt.
13. no ser para tanto no haver-n'hi per a tant.
14. no ser tanto (o tanta ) como para no ser tan gran per a.
15. otros tantos, otras tantas d'altres.
16. por lo tanto per tant.
17. por un tanto alzado a un tant alçat, a preu fet.
18. tanto por ciento tant per cent, percentatge.
19. tantos cuantos son tots i cadascun, tots.
20. tantos... tantos tants... tants.
21. un tanto [ cantidad ] un tant; [ algo ] una miqueta, un poc, una mica.
22. y tantas [ y pico ] i escaig.

Et pot interessar