taula (Diccionari)

taula
1. a. f. MOBIL. Moble que consistix en una peça llisa i plana sostinguda horitzontalment per tres o més potes o petges, que servix per a menjar, escriure, treballar, jugar, etc.
b. posar sobre la taula Suscitar una qüestió, etc., que s'ha de resoldre, de considerar.
c. taula camilla MOBIL. Taula tapada de tela davall de la qual es posa el braser.
d. taula escriptori MOBIL. Escriptori.
e. taula redona En una assemblea, col·loqui, etc., diàleg en què diversos ponents o conferenciants exposen les seues idees en condicions d'igualtat, dirigits per un moderador.
f. taula redona HIST. Torneig mantingut per un cavaller o cavallers disposats a acceptar el repte de qui es presente.
g. taula redona Taula on mengen junts tots els hostes d'una fonda, etc.
h. taula redona MOBIL. Taula que té la peça plana de forma circular o ovalada.
i. taula redona MOBIL. Taula de forma circular destinada a seure-hi sense que hi haja lloc de preferència.
2. a. f. Taula de menjar. Xics i xiques, pareu la taula! Veniu a taula que ja està el dinar. Vols assentar-te a la taula amb nosaltres? No t'alces de taula si no has acabat de dinar.
b. f. Menjar que se servix a taula. Li agraden els plaers de la bona taula.
c. cap de taula Persona que seu en el lloc preferent, de més honor, de la taula.
d. desparar (o llevar ) taula Llevar de damunt de la taula les coses que han servit per a menjar.
e. parar (o posar ) taula Cobrir la taula amb les coses necessàries per a menjar.
f. rodar taula (l'home davant de la dona) Ser dominat per la dona.
g. tindre taula parada Es diu de qui convida a menjar a tot el món qui es presenta, de qui habitualment té convidats a menjar.
h. trobar taula parada Ser mantingut per un altre.
3. a. f. [ ant. ] HIST. Botiga o oficina destinada a vendre certes coses, a guardar i anotar diners o coses en depòsit, a despatxar assumptes d'interés comú; caixa.
b. f. HIST. Moble i lloc on el carnisser tallava i venia la carn.
c. taula de canvi HIST. Lloc on els canviadors posaven les monedes i feien el canvi manual d'unes monedes per altres.
4. a. f. JOCS Taula de joc.
b. per taula JOCS Manera de jugar al billar consistent a tocar la bola en una de les bandes de la taula.
c. per taula JOCS Indirectament.
d. taula de billar JOCS Taula gran, quadrangular, proveïda de bandes elàstiques, recoberta amb un feltre verd ben tibant i damunt la qual es fan córrer les boles del joc de billar empenyent-les amb els tacs.
e. taula de joc JOCS Taula que servix per a jugar-hi a cartes.
5. a. f. TECNOL. Part d'algunes màquines ferramenta que suporta directament, o a través del plat portapeces, la peça que ha de ser treballada.
b. taula de control (o d'instruments , o de comandament ) TECNOL. Quadro de comandament.
c. taula vibradora IND. Màquina usada en la fabricació de productes per emmotlament de matèries pastoses denses.
6. f. PREHIST. Monument prehistòric de la cultura talaiòtica, característic i exclusiu de Menorca, que consta d'una pilastra monolítica o pedra de suport, de secció rectangular molt allargada, que fa de suport a una gran llosa plana, rectangular, en posició horitzontal, una mica més ampla a la part superior.
7. a. f. Peça de fusta plana i de poca grossària, més ampla que grossa.
b. f. [ esp. ] Peça de fusta, pedra, bronze o altra matèria rígida, plana i de poca grossària, destinada a afixar-hi anuncis, bans, actes, etc., o a gravar-hi, pintar-hi, alguna cosa. Trobareu la informació en la taula d'avisos.
c. f. Cada una de les peces planes de fusta emprades en la construcció de la coberta i del folre exterior d'una embarcació de fusta, especialment d'una barca.
d. f. PINT. Pintura feta sobre un suport de fusta.
e. f. pl. TEATRE Escenari.
f. taula de júnyer Reng de júnyer.
g. taula de salvació Tros de fusta d'una embarcació a què s'agarra un nàufrag per salvar-se.
h. taula de salvació f. Recurs extrem per salvar-se d'un perill greu.
i. taula rasa HIST. Entre els antics, la tauleta de cera en la qual s'havia esborrat un escrit tot aplanant novament la cera amb l'estil.
j. taula rasa Expressió que s'utilitza per a indicar l'anul·lació de tot el que ha sigut fet anteriorment. Farem taula rasa i començarem de nou.
k. taules de la Llei BÍBLIA Les dos taules de pedra en què Moisés [endash] o Déu mateix, segons la tradició deuteronòmica [endash] va gravar el decàleg.
8. a. f. Nom de diferents objectes que presenten una superfície plana i llisa comparable a la d'una taula, porció plana d'un objecte.
b. f. AGR. Copa, bancal.
c. taula de torró (o de torrons ) Barra de torrons.
d. taula de xocolate Rajola de xocolate.
9. a. f. pl. Estat del joc d'escacs o de dames en què, donada la posició de les peces, no pot guanyar la partida cap dels jugadors.
b. fer taules Empatar.
c. ser joc de poques taules Es diu d'una cosa pròxima a ser resolta.
10. a. f. [ fig. ] Llista o índex de les matèries contingudes en un llibre, amb indicació de les pàgines on es tracten.
b. f. [ fig. ] Llista sistemàtica de resultats (ja obtinguts) que facilita el treball posterior de maneig de les dades. Taula de sumar, de multiplicar.
c. taula de Mendelejev QUÍM. Taula periòdica dels elements.
d. taula demogràfica DEMOGR. Taula estadística que arreplega les dades, per edats i per sexes, que servixen per a calcular les taxes demogràfiques.
e. taules astronòmiques ASTR. Publicació que conté una col·lecció de dades dels moviments i les posicions d'una sèrie d'astres relatives a un període de temps determinat.
f. taules financeres ECON. Arreplega sistemàtica de valors financers prèviament obtinguts, amb la finalitat de facilitar el seu càlcul.
11. f. pl. Ofici, experiència. Una actriu amb tantes taules no es deixa atabalar fàcilment per un públic maleducat.

taula (Traducció Valencià-Castellà)

taula f. 1. mesa, tabla, bancal ( m. ), metedor -a ( m. i f. ), tablajería, tablero, tablilla, tablón.
2. [ajedrez] fer taules hacer (o quedar en ) tablas.
3. cap de taula el que preside la mesa, el que preside la mesa.
4. desparar (o llevar ) taula quitar (o recoger ) la mesa.
5. parar taula (o la taula ) poner la mesa.
6. per taula
7. posar sobre la taula poner sobre la mesa.
8. quadre (o taula , o tauler ) de comandament (o d'intruments , o de control ) tablero de mandos.
9. ser joc de poques taules estar tirado (o chupado ).
10. taula camilla mesa camilla.
11. taula de billar mesa de billar.
12. taula de canvi mesa de cambios, banco de comercio.
13. taula de joc tabla de juego.
14. taula de júnyer
15. taula de Mendelejev tabla de Mendelejev.
16. taula de salvació tabla de salvación.
17. taula de torró (o de torrons ) barra de turrón.
18. taula de xocolate ?tableta (o pastilla , o ladrillo ) de chocolate.
19. taula demogràfica tabla demográfica.
20. taula escriptori mesa escritorio.
21. taula rasa
22. taula redona mesa redonda.
23. taula vibradora
24. taules astronòmiques tablas astronómicas.
25. taules de la Llei tablas de la Ley.
26. taules financeres tablas financieras.
27. tindre taula parada
28. trobar taula parada estar (uno) a mesa y mantel de (otro).

Et pot interessar