taurómaco (Traducció Castellà-Valencià)

taurómaco -ca 1. adj. [ de la tauromaquia ] tauromàquic -a, tauròmac -a. Un programa taurómaco. ® Un programa tauromàquic.
2. adj. i m. i f. [ persona especialista en tauromaquia ] tauròmac -a. En esa cadena de televisión, un taurómaco comenta las corridas de toros. ® En eixa cadena de televisió, un tauròmac comenta les coregudes de bous.

Et pot interessar