tella (Diccionari)

tella
1. a. f. JOCS Tros redó de teula, test o altra matèria semblant amb què juguen els xiquets.
b. joc de tella JOCS Joc en què es va a peu coix i es procura a colps de punta de peu fer anar una tella de dins d'una casella a les altres d'un dibuix fet a terra.
2. f. Qualsevol fragment de matèria sòlida caigut de dalt, d'una teulada, etc., o llançat violentament contra algú.

Et pot interessar