temblador (Traducció Castellà-Valencià)

temblador -a 1. adj. [ que tiembla ] tremolador -a, tremolós -osa. Han edificado en un terreno temblador. ® Han edificat en un terreny tremolador.
2. m. i f. [ cuáquero ] quàquer -a. Los tembladores son miembros de una secta cristiana que sólo reconoce una persona en la divinidad. ® Els quàquers són membres d'una secta cristiana que sols reconeix una persona en la divinitat.

Et pot interessar