teoria (Diccionari)

teoria
1. a. f. Construcció intel·lectual elaborada amb independència de tota aplicació pràctica. Això és pura teoria.
b. en teoria En principi, sense haver-ho comprovat en la pràctica.
2. a. f. Suposició especulativa conforme a la qual algú es comporta pràcticament, sense pretendre, però, excloure altres alternatives. La meua teoria és que totes les persones són bones per natura.
b. f. [ esp. ] Hipòtesi, idea general, etc., establides per a explicar un determinat conjunt de fets. Una nova teoria sobre l'origen de l'univers. Les teories de la física quàntica. Darwin va treballar molt de temps en la seua teoria de l'evolució. Teoria atòmica.
3. a. f. FILOS. Moment, aspecte o dimensió específica de l'activitat cognoscitiva, considerat com a diferent de la pràctica, però radicalment vinculat amb ella.
b. f. Cos doctrinal, complet i sistemàtic, sobre una matèria, un art, una ciència, etc. Teoria de la dansa. Teoria publicitària. Teoria de les equacions, de la combustió, de les probabilitats.
4. a. f. HIST. Nom donat a cada una de les delegacions oficials que les ciutats estat de l'antiga Grècia enviaven a les celebracions religioses i esportives perquè hi portaren la seua representació.
b. f. [ fig. ] Sèrie, conjunt ordenat de coses d'una mateixa espècie. Una teoria d'arcs.

teoria (Traducció Valencià-Castellà)

teoria f. 1. teoría, teórica.
2. en teoria en teoría.

teoría (Traducció Castellà-Valencià)

teoría f. 1. teoria.
2. en teoría en teoria.
3. teoría de la explotación teoria de l'explotació.
4. teoría de la información teoria de la informació.
5. teoría de la producción teoria de la producció.

Et pot interessar