terrizo (Traducció Castellà-Valencià)

terrizo -za 1. adj. [ terroso ] terrenc -a. Una mancha terriza. ® Una taca terrenca.
2. m. [ barreño ] llibrell, gibrell, ribell. Llena el terrizo con agua caliente. ® Ompli el llibrell amb aigua calenta.

Et pot interessar