tijera (Traducció Castellà-Valencià)

tijera f. 1. [ instrumento para cortar ] tisores ( pl. ), estisores ( pl. ). Estas tijeras cortan mucho. ® Estes tisores tallen molt.
2. [ esquilador ] esquilador ( m. ). Una tijera de ganado lanar. ® Un esquilador de bestiar oví.
3. [ en lucha libre ] tisora. La tijera es una llave en el deporte de la lucha. ® La tisora és una clau en l'esport de la lluita.
4. [ para aserrar ] cavallet ( m. ). Necesito una tijera para serrar los maderos. ® Necessite un cavallet per a serrar els trossos de fusta.
5. [ pluma ] rèmige. La pluma primera del ala del halcón se llama tijera. ® La ploma primera de l'ala del falcó es diu rèmige.
6. [ persona murmuradora ] mala llengua, criticador -a. Es un tijera, siempre está hablando mal de los demás. ® un mala llengua, sempre està parlant mal dels altres.
7. cortados con la misma tijera tallats pel mateix patró.
8. de tijera de tisora.
9. echar (o meter ) la tijera en salvar tots els obstacles.
10. tijeras para podar tisores de podar.

Et pot interessar