tipo (Traducció Castellà-Valencià)

tipo m. 1. tipus. Un tipo de queso. ® Un tipus de formatge. Tipo de clima. ® Tipus de clima. Tipo de letra. ® Tipus de lletra.
2. [ clase, especie ] espècie ( f. ), tipus, mena ( f. ), classe ( f. ). Un determinado tipo de gente. ® Una determinada espècie de gent.
3. [ figura o talle de una persona ] figura ( f. ), planta ( f. ). Tu hermano tiene buen tipo. ® El teu germà té bona figura.
4. jugarse el tipo jugar-s'hi la pell.
5. mantener el tipo aguantar el tipus.
6. tipo asténico tipus astènic.
7. tipo de interés tipus d'interés.
8. tipo impositivo tipus impositiu.

Et pot interessar