toc (Diccionari)

toc
1. a. m. Acció o efecte de tocar.
b. m. Manera com un cos afecta el sentit del tacte. M'agrada el toc d'esta camisa.
c. m. Assaig fet amb la pedra de toc.
d. m. [ fig. ] Allò que servix per a reconéixer la verdadera naturalesa d'algú o alguna cosa.
2. a. m. ART Colp de pinzell, burí, etc., donat a una obra pictòrica, escultòrica, etc., especialment per a millorar-la. Només falta un toc i l'acabem.
b. m. ART Manera de manejar un artista, un artífex, etc., el pinzell, el burí, etc. De segur que l'ha pintat ell: el seu toc és inconfusible.
c. toc de llum ART Toc de color més clar aplicat a una pintura.
d. toc d'ombra ART Toc de color més fosc.
3. a. m. MÚS. Acció de tocar un instrument músic.
b. m. Acció de tocar determinats instruments, com les campanes, els tambors, i les trompetes, com a senyal d'alguna activitat. Arribem a temps, encara no han fet l'últim toc.
c. toc d'alarma MIL. Alarma.
d. toc d'atenció MIL. Toc de corneta amb què la tropa o la policia avisa la gent perquè es retire abans d'imposar l'orde per la força.
e. toc d'atenció Advertiment fet a algú per desviar-lo d'una conducta inconvenient. Fes-li un toc d'atenció.
f. toc de diana MIL. Diana.
g. toc de morts (o de mort ) Campaneig que anuncia la mort o el funeral d'algú.
h. toc d'oració REL. Repic de campanes que es fa al capvespre o també al migdia, que invita els fidels a saludar la Mare de Déu (toc de l'àngelus) o a pregar pels difunts (toc d'ànimes).
i. toc d'oració MIL. Toc al capvespre per a arriar la bandera i fer un silenci pels soldats caiguts.
4. a toc de campana (o de corneta ) Amb disciplina i puntualitat exagerades.
5. a toc de rellotge Pendent de la puntualitat. En esta casa anem a toc de rellotge.
6. a toc d'oració Al capvespre.
7. fer el toc Prendre una copa.

toc (Traducció Valencià-Castellà)

toc m. 1. toque, tañido, tiento, tras.
2. a toc de campana (o de corneta ) a toque de campana.
3. a toc de rellotge
4. a toc d'oració al anochecer.
5. fer el toc tomar una copa.
6. toc d'alarma toque de alarma.
7. toc d'atenció toque de atención.
8. toc de diana toque de diana.
9. toc de llum, d'ombra toque de luz, de oscuro.
10. toc de morts (o de mort ) toque de difuntos.
11. toc d'ombra toque de sombra.
12. toc d'oració toque de oración.

Et pot interessar