transparent (Diccionari)

transparent
1. a. adj. FÍS. Que deixa passar la llum de manera que poden vore's els objectes a través seu. Un vidre transparent.
b. adj. [ p. ext. ] FÍS. Que deixa passar, sense absorció, certs tipus de radiacions o feixos de partícules.
2. a. adj. De teixit tan clar que permet passar la llum a través seu. Es porten ara les bruses transparents.
b. m. Tela, paper, etc., que, posat a manera de cortina, en el buit d'una finestra, etc., servix per a temperar la llum.
3. adj. [ fig. ] Molt clar d'expressió, que deixa vore el sentit sense dificultat. L'al·lusió era transparent. Un estil transparent.

transparent (Traducció Valencià-Castellà)

transparent adj. transparente, trasparente.

Et pot interessar